МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Регионална дирекция "Гранична полиция" - Елхово

 

            Регионална дирекция “Гранична полиция” - Елхово е териториална структура на Главна дирекция “Гранична полиция”, която изпълнява функциите и задачите си по охрана и контрол на държавната граница на Р България и Р Турция, явяваща се външна граница на ЕС. Общата дължина на охранявания участък е 273, 967 км, от които сухоземна 148,868 км и речна по неплавателни реки 125,099 км.

            Зоната на отговорност на РДГП-Елхово е разположена на територията на областите Бургас, Ямбол, Хасково и седемте общини – Царево, Малко Търново, Средец, Болярово, Елхово, Тополовград и Свиленград.

            В географско отношение зоната за отговорност на РДГП-Елхово обхваща територията от долината на р. Марица на запад и достига до Черно море на изток. В същата посока релефът преминава от хълмист /района на долината на р. Марица/, през средно пресечен /района на р. Тунджа до с. Странджа/, до полупланински в източната част /района на северните покрайнини на планина Странджа/.

            В структурата на РДГП - Елхово влизат пет гранични полицейски управления.

            Гранично полицейско управление - Малко Търново е с най-голямата зона за отговорност – 141,139 км държавна граница, от които 31,093 км сухоземна и 110,046 км речна неплавателна – по реките Резовска и Делийска.

            В състава му се намира ГКПП "Малко Търново", разположено на междуранодния път Е-87 (гр. Бургас – гр. Малко Търново – ГКПП "Дерекьой", Р Турция – гр. Къркларели). ГКПП "Малко Търново" не е предвидено за преминаване на тежкотоварни МПС и обслужва предимно туристическия трафик – леки МПС и автобуси.

            ГПУ-Средец е разположено в гр. Средец, област Бургас и охранява 23,796 км сухоземна граница.

            ГПУ-Болярово е разположено в гр. Болярово, област Ямбол и охранява 35,544 км сухоземна граница.

            ГПУ-Елхово е разположено в гр. Елхово. Зоната му за отговорност е разположена на територията на две общини - Елхово и Тополовград. ГПУ-Елхово осъществява контрола и наблюдението на 36,654 км от държавната граница с Р Турция, от тях 25,354 км сухоземна и 11,300 км по река Тунджа.

            В състава му се намира ГКПП "Лесово", третият открит по българо-турската граница след ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Малко Търново". Официалното му откриване е на 19 Юни 2005 г. Пунктът е разположен на международен път Е-7 и се намира на 10 км източно от р. Тунджа, на около 15 км от турския град Лалапаша и на 30 км от гр. Елхово.

            ГПУ-Свиленград е разположено в гр. Свиленград, област Хасково и изпълнява функциите си по охрана на участък от държавната граница с обща дължина 36,834 км. Тук характерното е, че освен външната граница на ЕС – 33,081 км сухоземен участък, ГПУ-Свиленград охранява и участък от 3,753 км речна граница на Р България с Р Гърция.

            В състава му се намира ГКПП "Капитан Андреево", най-големият пункт на Балканския полуостров, през който преминават двата трансгранични коридора 4 и 9, които са основните пътища, свързващи Европа с Близкия изток и Азия. ГКПП "Капитан Андреево" се състои от шосеен и железопътен подпунктове.