МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Регионална дирекция "Гранична полиция" - Смолян

 

Регионална дирекция ”Гранична полиция” - Смолян осъществява граничен контрол по българо-гръцката граница. Общата дължина на границата е 527,767 км. От нея 484,683 км. са сухоземна граница, а 43,084 км. са речна. Задачите по граничния контрол на ДГ се изпълняват на територията на четири области: Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.

Релефът е разнообразен и обхваща планините Родопи, Славянка и Беласица и долните поречия на реките Марица, Арда, Луда, Доспат, Места, Струма и Бистрица.

Граничната зона обхваща територия с дълбочина 30 километра от линията държавната граница и е с обща площ приблизително 16 000 квадратни километра. В нея влизат общо 29 гранични общини и е сравнителна плътно населена. Като цяло промишлеността в граничната зона е слабо развита. Една голяма част от населените места се превръщат в туристически дестинации, които се посещават както от български, така и от чуждестранни туристи.

Пътната инфраструктура е добре развита в източната и западната част на зоната за отговорност. В централната част е по слабо развита, но това е обусловено и от планинския релеф.

Две международни шосета преминават през зоната за отговорност: Е 79 (водещ към ГКПП "Кулата-Промахон") и Е 85 (водещ към ГКПП "Капитан Петко войвода").

От страна на железопътния транспорт внимание заслужават  ж.п. линиите за Р Гърция: София – Свиленград – Александруполис, София – Кулата – Солун,  както и линиите Русе – Подкова и Пазарджик – Велинград – Банско – Добринище.

Зоната за отговорност на РДГП – Смолян е разпределена между 9 гранични полицейски управления:

1. Гранично полицейско управление – Ново село осъществява граничен контрол и противодействие на нелегалната миграция и трафик на хора на територията на общ. Свиленград, общ. Любимец, общ. Харманли, общ. Маджарово и общ. Стамболово. В структурата на ГПУ - Ново село е включен ГКПП “Капитан Петко войвода”.

2. Гранично полицейско управление – Ивайловград осъществява граничен контрол и противодействие на нелегалната миграция и трафик на хора на територията на общ. Ивайловград и част от общ. Крумовград, общ. Маджарово и общ. Стамболово. В структурата на ГПУ – Ивайловград е включен ГКПП “Ивайловград”, който е разположен на гръцка територия и граничният контрол се извършва на едно спиране съвместно с гръцките гранични власти.

3. Гранично полицейско управление – Крумовград осъществява граничен контрол и противодействие на нелегалната миграция и трафик на хора на територията на общ. Крумовград, общ. Ивайловград и  общ. Момчилград.

4. Гранично полицейско управление – Момчилград осъществява граничен контрол и противодействие на нелегалната миграция и трафик на хора на територията на общ. Момчилград, общ. Джебел и общ. Кирково. В структурата на ГПУ – Момчилград от септември 2011г. е включен ГКПП “Маказа”.

5. Гранично полицейско управление – Златоград осъществява граничен контрол и противодействие на нелегалната миграция и трафик на хора на територията на общ. Златоград, общ. Неделино, общ. Джебел, общ. Кирково и общ. Ардино. В структурата на ГПУ – Златоград е включен ГКПП “Златоград”, който е разположен на българска територия и граничният контрол се извършва на едно спиране съвместно с гръцките гранични власти.

6. Гранично полицейско управление - Рудозем осъществява граничен контрол и противодействие на нелегалната миграция и трафик на хора на територията  на общ. Рудозем, общ. Смолян, общ. Мадан, общ. Чепеларе и общ. Баните.

7. Гранично полицейско управление – Доспат осъществява граничен контрол и противодействие на нелегалната миграция и трафик на хора на територията на общ. Доспат, общ. Девин, общ. Борино, общ. Батак, общ. Велинград и общ. Сатовча.

8. Гранично полицейско управление - Гоце Делчев осъществява граничен контрол и противодействие на нелегалната миграция и трафик на хора на територията на общ. Гоце Делчев, общ. Хаджидимово, общ. Гърмен и общ. Сатовча. В структурата на ГПУ – Гоце Делчев е включен ГКПП “Илинден”.

9. Гранично полицейско управление – Петрич осъществява граничен контрол и противодействие на нелегалната миграция и трафик на хора на територията на общ. Петрич и общ. Сандански. В структурата на ГПУ - Петрич е включен ГКПП "Кулата-Промахон”, който е разположен на гръцка територия и граничния контрол се извършва на едно спиране съвместно с гръцките гранични власти.