МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Обществени поръчки, възлагани по чл. 21, ал. 6 от ЗОП