МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Събиране на оферти с обява или покана до определени лица - чл 20, ал 3 от ЗОП