МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Регионална дирекция "Гранична полиция" - Кюстендил

 

Регионална дирекция “Гранична полиция” Кюстендил е териториална структурна на Главна дирекция "Гранична полиция" за граничен контрол на българо-македонската граница, външна на ЕС.

Дължината е 177,550 км. Дълбочината на зоната за отговорност е 30 км.

Простира се през територията на две области /Кюстендил, Благоевград/ и осем общини /Кюстендил, Невестино, Бобошево, Благоевград, Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич/.

Административното ръководство е базирано в град Кюстендил.

Граничният контрол се осъществява от 3 гранично-полицейски управления, непосредствено изпълняващи задачи по наблюдение на границата и гранични проверки на преминаващите през границата лица и транспортни средства. В структурата им има 3 шосейни гранични пропускателни пункта.

На територията на област Кюстендил РДГП разполага с едно структурно звено – Гранично полицейско управление Гюешево с  ГКПП Гюешево.

На територията на област Благоевград РДГП разполага две структурни звена – Гранично полицейско управление Благоевград с  ГКПП Ст.Лисичково и Гранично полицейско управление Златарево с ГКПП Златарево.

Граничен полицейски участък Гюешево е с най-голяма надморска височина-около 1200 м. В зоната му за отговорност се намира връх Руен-национален туристически обект, който се посещава целогодишно.

На територията на ГКПП Гюешево е създаден съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество.

Презграничното движение по българо-македонска граница се формира основно от български и македонски граждани. Динамиката се обуславя от туристически сезони и съпътстващи събития (религиозни и официални празници, спортни  и културни прояви). С най-голяма натовареност е ГКПП Гюешево.

Пътната мрежа в зоната за отговорност е в добро състояние и е проходима през целият период.

Високото ниво на материално техническото осигуряване за прилагането на практика на европейските стандарти спомага за ефективно наблюдение и контрол на външната граница на съюза. За установяване на закононарушения или признаци за нелегално преминаване на границата в зоната за отговорност се води въздушно наблюдение с определени задачи.

Презграничното движение по българо-македонска граница подлежи на контрол съгласно Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета и нормите на Шенгенското законодателство и Европейското право, свързано с граничния контрол.