МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Регионална дирекция "Гранична полиция" - Аерогари

 

Регионална дирекция “Гранична полиция” – Аерогари е териториално звено на Главна дирекция “Гранична полиция” и са й възложени отговорности по осъществяване граничния контрол по въздушните граници на Република България, съгласно изискванията на Регламент № 562/2006 на Европейския парламент и Съвета, с изключение на глава пета-вътрешни граници, чл. 8 – облекчени гранични проверки. На граничен контрол подлежат всички лица, преминаващи държавната граница, без да се накърняват правата на лица, ползващи се от общностното право на свободно движение.

Основните задачи на Регионалната дирекция са свързани с:

-         граничния контрол;

-         противодействие на трансграничната престъпност, незаконната миграция и  трафика  на хора;

-         приемане и предаване от и на други държави на нарушители на граничния режим в съответствие със закон или международен договор, по който Р България е страна.

В състава на дирекцията влизат три гранично-полицейски управления, а именно: ГПУ София, ГПУ Летище Варна, ГПУ Летище Бургас, ГПУ Летище Пловдив, както и ГКПП "Аерогара София", ГКПП "Аерогара Пловдив", ГКПП "Аерогара Варна", ГКПП "Аерогара Бургас" и ГКПП "Аерогара Горна Оряховица", които непосредствено изпълняват задачите по наблюдението на границата и проверките на граничните контролно-пропускателни пунктове.

В състава на ГПУ София влиза ГКПП "Аерогара София". ГКПП "Аерогара София" разполага с два пътнически терминала – Терминал 1 и Терминал 2, които обслужват пътници от почти цял свят и правителствена зала, откъдето преминават официалните правителствени делегации.

В състава на ГПУ Летище Пловдив влиза ГКПП "Аерогара Пловдив", което е международно летище, на което се осъществяват предимно бизнес и товарни полети. Пунктът е със сезонна натовареност – предимно през есенно-зимния сезон, като преобладават чартърните полети за ски туризъм в Рила, Пирин и Родопите.

ГПУ Летище Варна включва в съставя си две ГКПП – "Аерогара Варна" и "Аерогара Горна Оряховица". ГКПП "Аерогара Варна" е гражданско летище за вътрешен и международен транспорт, и е второто по големина в Р България. "Аерогара Варна" разполага с два терминала за обслужване на пътници през активния летен сезон. Летището осъществява връзки по 101 дестинации от над 35 държави.

На ГКПП "Аерогара Горна Оряховица" се обслужват главно карго-полети за превоз на специална продукция, както и ядрени материали и компоненти за АЕЦ “Козлодуй”.

ГКПП "Аерогара Бургас", поради спецификата си на чартърно летище, се характеризира с голяма натовареност през активния летен туристически сезон. На летището оперират около 90 авиокомпании, които извършват полети по различни дестинации до 39 държави.