МВР

ГД "Гранична полиция"

 

MARRI

България е член на Регионалната инициатива по миграция, убежище и бежанци в Югоизточна Европа (MARRI) от м. септември 2012 г., с подписване на Меморандум за разбираятелство, но участва в регионалната инициатива от 2011 г. в дейностите по създаване на цялостен подход и ефективно сътрудничество по отношение на граничния контрол на летищата на държавите членки на  MARRI: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна гора, Сърбия и по-късно присъединилите се България, Румъния и Молдова.
Първият проект, осъществен в периода 2011-2012 г., бе насочен основно към изграждане на капацитет, докато вторият, който стартира през 2013 г., има три основни компонента:
- създаване на  защитена електронна страница (web site) за нуждите на постоянна междурегионална работна група/мрежа за сътрудничество и обмен на информация;
- провеждане на годишни срещи на постоянна междурегионална работна група/мрежа за сътрудничество и обмен на информация;
- организиране на съвместни обучения (до момента са проведени две срещи на работната група и четири обучения).
От 01 януари 2016 г. в рамките на MARRI, започна изпълнението на Проекта BORDAIRPOL II, който ще продължи 30 месеца. Предвижда се да бъдат включени и граничните служби, отговорни за сухоземните граници. Изпълнението на втората фаза на Проекта включва годишни срещи на ръководителите на граничните полиции и обучения на експертно ниво, с насоченост към процедурите за търсещи убежище, ескортиране, разкриване на фалшиви документи, ШИС – СИРЕНЕ.