МВР

ГД "Гранична полиция"

 

AIRPOL

Проектът AIRPOL стартира по инициатива на Федералната полиция на Белгия, по време на белгийското председателство на ЕС през 2010 г.,  с финансиране от ЕК.
Целта на AIRPOL е оптимизиране ефективността на правоохранителните органи, във връзка с охраната на въздушна граница, авиационната сигурност, паспортно визовия контрол на аерогарите, противодействието на престъпността, като се предприемат общи мерки на аерогарите в ЕС и се хармонизират процедурите в тази област, съгласно международните стандарти.
Основните дейности на проекта са в направления: граничен контрол, авиационна и летищна сигурност с акцент противодействие на организираната престъпност на територията на летищата.
България, заедно с Белгия, Холандия, Великобритания, Люксембург, Финландия и Кипър, е страна-учредителка  на AIRPOL и  участва в инициативите и дейностите по проекта от самото му създаване през 2011г.