МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ФРАНЦИЯ

• “Споразумение между Правителството на Френската Република и Правителството на Република България за сътрудничество в областта на вътрешната сигурност” от 10 април 2002 г.
Въз основа на Споразумението, през 2003 г. е подписан Протокол за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи, на вътрешната сигурност и на местните свободи на правителството на Френската република и МВР на Р България.
На базата на Протокола, всяка година се подписват и изпълняват Планове за двустранно сътрудничество, включващи съвместни дейности на Главна Дирекция “Гранична полиция“ и френската Гранична полиция, както и други френски правоприлагащи служби - Съдебната полиция на Франция  (OCRIEST), Централната служба за борба с трафика на хора към Съдебната полиция (OCRTEH) и др.