МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Директно възлагане - чл 20, ал 4 от ЗОП