МВР

ГД "Гранична полиция"

 

САЩ

• “Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Департамента по енергетика на Съединените американски щати за предотвратяване на незаконния трафик на ядрени и други радиоактивни материали” - 17.06.2008.
На база на подписания през 2008 г. меморандум за сътрудничество между МВР на Р България и департамента по енергетика на САЩ по ПРОГРАМАТА “ВТОРА ЛИНИЯ НА ЗАЩИТА”, България получава под формата на дарения оборудване за засичане и предотвратяване на незаконен трафик на ядрени и други радиоактивни материали.

• Програма „Антитерористична взаимопомощ“ на Държавния департамент на САЩ.
Програма „Антитерористична взаимопомощ“ на Държавния департамент на САЩ обучава служители от приятелски правителства, работещи в правоприлагащите служби и службите за обществена сигурност на теми, свързани с тероризма. Служителите от Държавния департамент работят съвместно с наши експерти, за да разработват ефективни начини за провеждане на обучения за откриване на фалшиви документи, взривоопасни вещества, разследване на престъпления, летищна сигурност, морска сигурност и др.
Обученията, в рамките на програмата, имат за цел обмен на опит и добри практики в следните области: охрана на държавните граници; защита на критична инфраструктура; отговор и решаване на терористични инциденти; управление на критични терористични инциденти, които имат последици на национално ниво и др.