МВР

ГД "Гранична полиция"

 

старши комисар Петър Джигов


Роден на 03.03.1976 г. в Свиленград.

Завършил е Академията на МВР с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”. През 2017 г. е придобил образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ в АМВР.

Започва работа в МВР на 20.03.2002 г. Целият му професионален стаж е в Главна дирекция „Гранична полиция“, преминава през всички стъпала в служебната йерархия.

През 2016 г. става началник на група "Оперативно-издирвателна дейност" в ГПУ - Калотина. През 2019 г. е назначен за заместник-началник на ГПУ - Калотина. На 12.07.2022 г. е преназначен на длъжността началник на ГПУ - Калотина.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 05.09.2022 г. е временно преназначен на длъжност заместник-директор на ГДГП и директор на дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“.

 

старши комисар  Радослав Кулеков


Роден на 23.05.1976 г. в София.

Завършил е висше образование във Висшето военно-инженерно строително училище „Любен Каравелов” с образователно-квалификационна степен „Магистър”.

Започва работа в МВР през 1999 г. Целият му професионален стаж е в Главна дирекция „Гранична полиция“. От 07.05.2013 г. е назначен на длъжност началник на сектор „Реадмисия” в отдел „Гранично наблюдение”.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 05.09.2022 г. е временно преназначен на длъжност заместник-директор на ГДГП и директор на дирекция „Граничен контрол“.