МВР

ГД "Национална полиция"

 

Предприети са нужните мерки за гарантиране сигурността на гражданите по време на идните празници

Подробности за предприетите от структурите на МВР мерки за гарантиране на сигурността на гражданите по време на Коледните и Новогодишните празници съобщиха на брифинг комисар Георги Толин, началник отдел „Държавен контрол“ в ГДПБЗН, гл. инспектор Димитър Димитров от отдел „Криминална престъпност“, гл. инспектор Емил Ангелов, началник на сектор „КОС“ и гл. инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция“ в ГДНП.

От служителите на ГДПБЗН са проверени 1525 обекта (увеселителни, туристически и обекти с религиозно предназначение). Традиционно при проверките инспекторите са акцентирали на създадената организация за осигуряване на пожарна безопасност на обектите, условията за евакуация и пожарогасене, състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари и пожароизвестителните системи. Обърнато е внимание на персонала, работниците и служителите, ангажирани в празничните прояви за противопожарните мерки, които следва да се предприемат. В 307 от проверените обекти са констатирани несъответствия на правилата и нормите за пожарна безопасност. Най-честите пропуски са свързани с пропуски в документацията, липса или неизвършено сервизно обслужване на средствата за първоначално гасене на пожари, липса или неизправност на аварийно евакуационно осветление, липса на схеми за евакуация и др. За отстраняване на констатираните несъответствия са връчени 294 писмени разпореждания и 12 протокола за резултатите от извършени комплексни проверки. За констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност са съставени 10 акта за установяване на административни нарушения.

По линия на Криминална полиция са планирани операции, насочени основно към опазване на собствеността на гражданите. Гл. инспектор Димитров призова гражданите, които ще напуснат домовете си за празниците, да не оставят пари и ценности, дори да имат скъпи заключващи системи и СОТ.  Хората да се отнасят с голямо внимание в масовия градски транспорт, а в магазини и ресторанти да не оставят вещите си без надзор.

Разпоредени са засилени проверки, свързани с контрола на общоопасните средства, съобщи гл. инспектор Ангелов.  Той напомни, че законът забранява продажбата на пиротехника от категория F1 на деца под 12 години, от категория F2  - на младежи под 16 години и съответно изделията от категория F3 ме могат да се продават на лица под 18 години. Ще се следи търговията на пиротехника да се извършва само в лицензирани магазини.

Служителите от Пътна полиция традиционно в последния работен и почивен ден от поредицата празнични дни ще подпомагат трафика, съобщи гл.инспектор Близнаков. През останалите дни ще има засилен контрол за недопускане на шофиране под въздействието на алкохол и наркотични вещества. Той призова водачите да проявяват толерантност на пътя и стриктно да спазват скоростните режими.

 

 

Видове пиротехника и мерки за безопасност

Пиротехнически изделия по смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:

1. фойерверки:

а) категория F1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;

б) категория F2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;

в) категория F3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

г) категория F4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи (известни като "фойерверки за професионална употреба") и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

2. сценични пиротехнически изделия:

а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи;

3. други пиротехнически изделия:

а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи.

 

Търговията на пиротехнически изделия с изключение на фойерверки от категория F1, се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, след получаване на разрешение за търговия.

 

Производството, транспортирането, съхранението, употребата, продажбата и покупката на пиротехническите изделия подлежат на разрешителен режим, съгласно ЗОБВВПИ.

 

Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория F1, както и не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и за употреба на фойерверки от категория F2 - до 5 кг брутно тегло, и от категория F3 - до 10 единични бройки.

 

Върху пиротехнически изделия, трябва да имат нанесена "СЕ" маркировка за съответствие по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

Търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, след получаване на разрешение за търговия, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

 

 

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

1. Да се четата етикетите на изделията и инструкциите за използването им;

2. С фойерверките да се занимава някой, който не е употребил алкохол;

3. Мястото, от което ще се изстрелват фойерверките, да се огледа дали няма дървета или нещо друго във височина, за да няма препятствие пред излитащите ефекти;

4. При запалване на фойерверките да се използват средства, които да осигурят достатъчно безопасно разстояние. Този, който запалва фойерверките, да е в страни от тях, а не над тях;

5. Изделията (пиробатериите) да се поставят върху твърда и равна повърхност, и да бъдат стабилизирани (укрепени) против накланяне и обръщане.

6. Ракетите да не се забиват в земята или да не се завързват за други предмети, а стабилизатора им (летва, пръчка) да се постави свободно в тръбичка;

7. Римските свещи да не се държат в ръка;

8. След запалване, да се спазва безопасното разстояние за отдалечаване, посочено в етикета;

9. Когато има незапалване  на фойерверките, се изчаква няколко минути и изделието се залива с вода.

10. Да не се позволява на деца да си играят и възпламеняват пиротехнически изделия.

 

 

ЗАБРАНЯВА СЕ:

- Продажбата на фойерверки от категория F1 на лица под 12 години, от категория F2 - на лица под 16 години, и от категория F3 - на лица под 18 години;

- Търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.

- Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на пиротехнически изделия, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност.

- Употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, в закрити помещения.

- Транспортирането на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1 и на фойерверки от категории F2 и F3 до количествата по чл. 53 като ръчен багаж по обществения транспорт;

- Транспортирането на пиротехнически изделия във вид на колетни пратки по всички видове транспорт.


22 дек 2021

В рамките на специализирана полицейска операция са иззети стоки с лога на известни търговски марки, продавани без разрешение от правопритежателите

Служители на „Икономическа полиция“ в  ГДНП и техни колеги от РУ-Сандански и РУ-Петрич провеждат специализирана полицейска операция, в чийто фокус е противодействие на престъпления срещу интелектуалната собственост. Действията са реализирани на 21 и 22 декември на територията на градовете Сандански и Петрич.

На територията на Сандански са проверени 5 търговски обекта. Във всички тях са констатирани нарушения, иззети са общо 600 артикула -  основно дрехи, обозначени с лога на известни търговски марки и предлагани без надлежните разрешителни от правопритежателите им – престъпление по  смисъла на чл. 172Б, ал 1 от НК.

Към момента действията на икономическите полицаи продължават на територията на град Петрич, където  са инспектирани 3 обекта. Във всеки един от тях отново са констатирани нарушения, на етапа са иззети над 394 артикула, основно дрехи, с лога на големи търговски марки и предлагани без съответните разрешителни от правопритежателите им.

22 дек 2021

Десислава Викторова от ГДНП е тазгодишният носител на приза Полицай на годината

Министърът на вътрешните работи приветства отличените в „Полицай на годината 2021“ служители

 

 

За 28-а поредна година МВР спазва традицията да отдаде заслуженото на полицейски служители и колективи, проявили висок професионализъм и постигнали значими успехи в противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и гарантирането на сигурността на българските граждани. Националната кампания „Полицай на годината“ е факт и се провежда всяка година благодарение на силната и безвъзмездна подкрепа на фондация „Доверие и закрила“. Министър Бойко Рашков се обърна към инициаторите с благодарност за всеотдайната помощ във времето, за вярата и признателността към труда на полицаите.

Имаме много поводи да награждаваме служители на МВР - хората на тихия фронт, които се трудят неуморно и осигуряват сигурността в страната, хората, които изпитват често критиките към системата, но тя продължава да работи и бих казал успешно. Струва ми се, че активността на МВР се повиши в степен да отговори на очакванията на българската общественост. За мен е голяма чест днес да наградим тези, които са проявили високо отговорност, които съвестно са изпълнявали служебните си задължения, както и граждани, проявили  доблест да предотвратят престъпление или да съдействат на органите на МВР в приключването на различни операции. 

Изпращаме динамична и наситена с отговорности година. Постигнахме основната ни задача – да гарантираме провеждането на честни и прозрачни избори, независимо от критиките, които МВР получава за добре свършената работа през тази година. Наред с това служителите на МВР продължиха да изпълняват денонощно, съвестно и професионално, своя дълг пред Закона и обществото. Примерите, които видяхме днес, са показателни, заяви в приветствието си към наградените служители министър Рашков. „Колеги, гордейте се с Вашите отличия! Те са оценка както за личните Ви усилия, така и за екипите, с които работите. Наградите са и малък жест на признателност за търпението и разбирането на Вашите близки“. Министърът на вътрешните работи благодари на колегите си за избрания път и за енергията, с която вярно служат на родината. От всеки един от Вас зависят честта на професията, сигурността на гражданите и силата на държавата.

С думи на благодарност той се обърна и към наградените за граждански принос. Техните действия ни дават увереност, че имаме най-ценното – подкрепата на хората.

На церемонията присъстваха заместник-министрите на вътрешните работи Емил Ганчев, Венцислав Катинов и Таня Райчева, главният секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров и заместникът му главен комисар Стоян Темелакиев, директорите на главните дирекции на МВР.

 

 

 

„ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА 2021”

 

Индивидуален носител на приза „Полицай на годината 2021”

Главен инспектор ДЕСИСЛАВА ВИКТОРОВА - началник на сектор „Престъпления против личността” към отдел „Криминална полиция” при Главна дирекция „Национална полиция”. Награждава се за показани високи професионални резултати при разкриване, документиране и доказване на извършени тежки криминални престъпления против личността на територията на цялата страна.

На 1 януари 2021 г. около 01.00 часа в гр. Ловеч, на паркинг пред  жилищна кооперация неизвестен прострелва жена, докато играе  хоро. Под методическото ръководство и с прякото участие на главен инспектор Десислава Петрова-Льолева от ГДНП бяха проведени съвместни оперативно-издирвателни действия, а извършителят на престъплението е установен и задържан.

През цялата 2021 г., отново с нейното пряко участие и под методическото ѝ ръководство, са разкрити редица случаи на тежки криминални престъпления. Работата по повечето от тях е осъществена при динамични условия и в кратък период от време с включването на голям брой сили и средства, ангажирани в разследването.    

 

 

„Полицай на годината 2021” - първо място

Старши инспектор ПЕТЪР ПЕТРОВ - началник на участък „Балван“ при ОДМВР - Велико Търново. Награждава се за проявен висок професионализъм, инициативност при установяване и задържане на извършител на тежко криминално престъпление и за бързата и адекватна намеса при оказване на помощ на гражданин, пострадал при тежко ПТП и възникнал в следствие на него пожар.

На 18 февруари в с. Балван, област Велико Търново, е извършено жестоко убийство на чужд гражданин. Новината имаше широк отзвук в наши и чужди медии. В резултат на придобита и бързо анализирана информация от старши инспектор Петър Петров случаят бе разплетен. Той е и служителят, който пръв се притече на помощ след катастрофата до с. Леденик на пътя София-Варна, при която на  4 ноември се подпали цистерна.

 

 

„Полицай на годината 2021” - второ място

Инспектор СВИЛЕН ТРИФОНОВ – разузнавач в отдел „Криминална полиция“ при Главна дирекция “Национална полиция”. Награждава се за доказан висок професионализъм и за активно противодействие на престъпления, свързани с производство и разпространение на наркотични вещества на територията на страната.

През 2021 г. той е организирал и е взел участие в 17 специализирани полицейски операции, в резултат на които са открити и иззети различни по вид и количества наркотици. Установени са множество помещения, оборудвани като лаборатории за отглеждане и производство на наркотични вещества. Задържани са общо 27 лица, на 15 от които са повдигнати обвинения и са им наложени мерки за неотклонение “задържане под стража“ или „парична гаранция“.

 

 

„Полицай на годината 2021” - трето място

Инспектор СВЕТОСЛАВ РАНГЕЛОВ - старши разследващ полицай в отдел „Разследване” при СДВР. Награждава се за постигнати високи резултати в служебната дейност, конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения, изразяващ се в проявен висок професионализъм при работата по дела за престъпления против личността, грабежи, държане и разпространение на наркотични вещества.

От декември 2020 г. до настоящия момент той е работил по 46 досъдебни производства, заведени за различни по вид престъпления. Приключил е 29, от които 15 - с мнение за изготвяне на обвинителен акт и предаване на обвиняемите на съд. Инспектор Рангелов е предявил обвинение на 25 лица, като на пет от тях  съдът на първа инстанция е взел мярка за неотклонение „задържане под стража”, потвърдена във всеки от случаите и от апелативната инстанция.

 

 

Поощрителна награда „Полицай на годината 2021“

Младши инспектор АЛЕКСИ МИТОВ - старши полицай в сектор „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Благоевград. Награждава се за проявен висок професионализъм и изключителна инициативност, бързина и адекватна намеса в оказване на животоспасяваща долекарска помощ на гражданин, изпаднал в безпомощно състояние и с реална опасност за живота.

В края на изборния ден на 14 ноември от една от секциите в Благоевград излиза жена, която моли за помощ – неин колега е припаднал. Отзовават се младши инспектор Алекси Митов и гражданин, които в този момент са в коридора пред секцията. Бързата реакция на полицейския служител, който  без колебание започва да прави сърдечен масаж, е решаваща за изпадналия в безпомощно състояние.

 

 

Колективна награда „Полицай на годината 2021”

Служителите от отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас. Награждават се за проявен висок професионализъм и постигнати резултати в служебната дейност по придобиване на оперативна информация, нейното разширяване, документиране и анализиране, водещи до предотвратяване и последващо разкриване на криминални престъпления.

На 30 ноември 2020 г. разтревожена майка търси помощ от полицията в Бургас. Съобщава, че от два дни няма връзка с 47-годишната си дъщеря. Предприети са действия по установяване на жената. Следите отвеждат криминалистите до апартамент в града, където е намерен биологичен материал, съвпаднал с този на издирваната. Не след дълго става ясно, че е извършено тежко криминално престъпление.

Сложната задача по разследването му  е поверена на служителите от Криминална полиция при ОДМВР-Бургас. За работа по този и още няколко тежки случая през годината те са отличени с Първата колективна награда „Полицай на годината - 2021“.

 

 

„Полицай на годината 2021” - първо място

Служителите от сектор „Специални тактически действия“ на РДГП - Елхово при Главна дирекция „Гранична полиция”. Награждават се за доказан опит и професионализъм в противодействието на нелегалната миграция.

В късните часове на 10 ноември е получен сигнал, че издирван за тежко криминално престъпление от страна в Западна Европа се е насочил към границата ни. Веднага са предприети необходимите действия и издирваният е задържан при опит да влезе незаконно на наша територия. Операцията е осъществена от служителите от Специални тактически действия на РДГП-Елхово.

 

 

„Полицай на годината 2021” - второ място

Служителите от отдел Югоизточен при ГДБОП. Награждават се за участие в множество оперативно-издирвателни, технически и организационни мероприятия, насочени към неутрализиране дейността на установени и нови престъпни организации, ангажирани с противозаконна дейност, свързана с вътрешен и международен трафик на наркотични вещества на територията на Република България.

В края на 2020 година е получена информация за трафик в страната ни на голямо количество наркотици от чужбина. Започва усилена работа по сигнала, която отвежда спецполицаите до двама мъже. Извършителите са задържани на 3 юни 2021 година, открити са близо 500 килограма прахообразно вещество, реагирало на хероин.

Заслугата за разплитането на този случай е на служителите от Отдел Югоизточен при ГДБОП.

 

 

„Полицай на годината 2021” - трето място

Служителите от отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ при СДВР. Награждават се за постигнати високи резултати и конкретен съществен принос при изпълнение на служебните задължения, както и за доказан професионализъм при борбата с престъпността, осигуряване безопасността на гражданите и прилагане на проактивен подход на работа.

На 14 октомври в СДВР е получен сигнал от 36-годишен столичанин. Той заявил, че съпругата му е напуснала дама им в София ден по-рано и от тогава е в неизвестност. Жената е обявена за общодържавно издирване. В резултат на  проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, в покрайнините на град Перник е открито тялото на жена. ДНК-експертиза потвърждава, че това е издирваната.

Благодарение на работата на служителите от отдел „Противодействие на криминалната престъпност“ при СДВР, случаят бе разплетен. Разследването тръгна от една точка, но претърпя обрат, като се установи, че съпругът и негови близки имат участие в убийството на жената. По случая към момента има двама задържани, на които са повдигнати обвинения.

 

 

Награда за „Граждански принос” - 

„Полицай на годината 2021“

Учениците Живко Иванов, Радослав Иванов и Григор Бараков от гр. Стара Загора. Наградени са за проявена гражданска позиция, смелост при задържане на лице, извършител на тежко криминално престъпление на 03.10.2021 г. в гр. Стара Загора и за оказано съдействие на служителите от ОДМВР - Стара Загора.

На 3 октомври 2021 г. около 19.40 часа на кръстовище в гр. Стара Загора британски гражданин, управлявал лек автомобил, предприема забранена маневра и удря мотоциклет. При инцидента мотоциклетът се отклонява и блъска младеж на 17 години и мъж на 53 години, които се движат по тротоара. Мотористът загива на място, пешеходецът е откаран в болница с тежки травми, а чужденецът бяга от местопроизшествието.

Благодарение на намесата на тримата младежи, водачът е установен и предаден на полицейските служители. Виновният е тестван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите му са положителни. Той е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

 

 

Ердинч Аптиш. Награждава се за проявена съобразителност, смелост,  оказване на съдействие и конкретна помощ на органите на МВР за задържане на извършител на тежко криминално престъпление.

На 29 ноември мъж от хасковското село Сърница стреля по съсед, нарани съпругата му с нож, а после се укри. Последва незабавната реакция на институциите по издирване на въоръжения нападател.

Ден по-късно, в кърджалийското село Душка Ердинч Аптиш е нападнат с огнестрелно оръжие в собствения си имот. Той не губи самообладание и отнема оръжието на нападателя, в който разпознава обявения за издирване от Сърница. Стрелецът прави опит да го нападне и с нож, но Ердинч го обезврежда с удар с приклада от отнетото огнестрелно оръжие. Следва обаждане до служителите на реда от участък Черноочене и задържането на нападателя.


21 дек 2021