МВР

ОД Стара Загора

 

Административно обслужване

 • Административни услуги
  • Издаване на лична карта на български граждани
  • Издаване на паспорт на български граждани
  • Издаване на СУМПС
  • Издаване на документи удостоверяващи събития и факти, свързани с издаване на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация        
  • Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена закрила от Република България        
  • Описания на дейности по предоставяне на административни услуги        
  • Description of the procedure for the provision of the administrative services        
  • Най-често задавани въпроси 
 • Административни санкции       
  • Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР       
  • Административни нарушения и наказания по ЗБЛД
 • Образци и формуляри
 • Други