МВР

ОД Стара Загора

 
  
ОДМВР - Стара Загора 29.03. 2021 г. 30.03. 2021 г. 31.03. 2021 г. 01.04. 2021 г. 02.04. 2021 г. Общо обслужени граждани за седмицата
БДС - ОДМВР 153 121 147 182 157 760
Първо РУ - Стара Загора 131 88 77 117 104 517
Второ РУ - Стара Загора 101 97 104 98 142 542
РУ КАЗАНЛЪК 223 211 212 189 246 1081
РУ ЧИРПАН 51 32 54 23 36 196
РУ РАДНЕВО 17 31 30 43 49 170
РУ ГЪЛЪБОВО 21 25 9 9 22 86
Общо: 697 605 633 661 756 3352
Общо обслужени граждани за седмицата: