МВР

ОД Стара Загора

 

Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане