МВР

ОД Стара Загора

 

Районно управление - Казанлък

адрес: гр.Казанлък, ул."Д-р Стамболски" № 2

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа: (0431) 62 343
email: [email protected]

Приемно време на началник РУ: сряда 15:00 - 17:00 ч.
тел.: (0431) 62 343 220;
началник сектор "Криминална полиция", тел. (0431) 62 343 222;
началник сектор "Охранителна полиция", тел. (0431) 62 343 363;
началник Участък - Мъглиж, тел. (0431) 62 343 385;
началник Участък - Павел баня, тел. (0431) 62 343 219;
началник Участък - Гурков, тел. (0431) 62 343 367;
звено КОС, тел. (0431) 62 343 312;
инспектор "Детска педагогическа стая", тел. (0431) 62 343 208
Деловодство, тел. (0431) 62 343 256;
Приемна, тел. (0431) 62 343 207

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
от понеделник до петък от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Приемно време на началник Участък - Мъглиж
вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Приемно време на началник Участък - Павел баня
вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Приемно време на началник Участък - Гурково
вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.