МВР

ОД Стара Загора

 

Сектор "пътна полиция" - стара загора

адрес: гр.Стара Загора, ул."Промишлена" 2

За спешни повиквания - тел.112
дежурен по КАТ - (042) 665 418
автоматична тел. централа: (042) 602 805

 

Работно време на гишетата за граждани - от 8.30 до 16.30 часа

Приемно време на началник сектор "Пътна полиция" :  четвъртък 14:00 - 16:00 ч.