МВР

ОД Стара Загора

 

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора

Структура

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - Стара Загора"

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - Казанлък"

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - Опан"

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - Раднево"

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - Гълъбово"

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - Павел Баня"

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - Чирпан"

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - Гурково"

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - Мини "Марица Изток"

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - ТЕЦ 2"

РС "Пожарна безопасност и защита на населението - ТЕЦ 3"

РСПБЗН СТАРА ЗАГОРА
Главен инспектор Антон Петров Колев – Началник РСПБЗН Стара Загора – приемно време (всеки вторник, от 10:00 ч. до 12:00 ч.) тел. 042 665 544
административен пощенски адрес : 6000 град Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I“ № 83
адрес на електронна поща 
[email protected]

РСПБЗН град Стара Загора извършва пожарогасителна и спасителна дейност на територията на община Стара Загора. Първата пожарна команда в град Стара Загора е създадена през далечната 1880 година с 11 души персонал. Оборудвана е с 1 машина помпа, 2 бурета с конска тяга, 6 канджи и 6 брадви. Първият пожарен автомобил е доставен на службата през 1925 година.  От 1934 година пожарната команда в Стара Загора, се помещава в сградата на ул. „Свети Княз Борис I“ №83, където се намира и днес. През 1936 година пожарната команда в Стара Загора вече разполага с 4 пожарни автомобила с вместимост до 3 тона вода,  12 коне и  22 служители личен състав.

 

 

РСПБЗН ЧИРПАН
Главен инспектор Николай Стефанов Стефанов –Началник РСПБЗН Чирпан - приемно време (Вторник 10-12ч;) тел.   0416 92252
административен пощенски адрес  гр. Чирпан, ул“Д-р Петър Генов“ №14
адрес на електронна поща   
[email protected]

 

РСПБЗН КАЗАНЛЪК
Главен инспектор Станимир Рашев Тончев – Началник РСПБЗН Казанлък – приемно време (вторник от 10 до 12 ч.) тел. 0431 62927
административен пощенски адрес град Казанлък ул.Старозагорска 22 , пк 6100

 адрес на електронна поща  [email protected]

 

РСПБЗН Гълъбово
Главен инспектор Мартин Златев Стефанов – Началник РСПБЗН Гълъбово - приемно време (Вторник от 10.00-12.00) тел. 041860220
административен пощенски адрес пк 6280, ул. Майор Димитър Куманов 1

адрес на електронна поща  [email protected]

 

РСПБЗН Раднево

Главен инспектор Янчо Трифонов Янев – Началник РСПБЗН Раднево - приемно време ( вторник от 10:00ч. до 12:00 ч) тел. 0417/ 8-25-47.
административен пощенски адрес  Гр. Раднево , ул. „Валентина Терешкова“ №1, Пощенски код 6260

адрес на електронна поща  [email protected]

 

 

 

РСПБЗН Опан
Главен инспектор Милен Иванов Марков – Началник РСПБЗН Опан - приемно време (Вторник от 10,00 ч. до 12,00 часа.) тел. +359 877433795

административен пощенски адрес с. Опан, област Стара Загора, РСПБЗН - Опан пощенски код 6078

адрес на електронна поща  [email protected]

 

РСПБЗН Гурково
Главен инспектор Митко Стайков Димитров – Началник РСПБЗН Гурково - приемно време (08.00ч.-09.00ч. всеки работен ден) тел. 043312035
административен пощенски адрес гр. Гурково, ул. „Първи Май 1А“, ПК - 6199
адрес на електронна поща   [email protected]

РСПБЗН – Гурково е създадена 1985 г., района на действие е на територията на общините Гурково, Николаево и 4 населени места от община Мъглиж /с. Ветрен, с. Зимница, с. Шаново и с. Сливето/. Обща територия обслужваща РСПБЗН – Гурково -400,785 кв. км. или 7,84 % с население около 15 000 човека.

 

 

РСПБЗН Павел Баня
Главен инспектор Минчо Станев Минев – Началник РСПБЗН Павел Баня - приемно време (Всеки вторник от 10:00 до 12:00 часа.) тел. 04361 3262
административен пощенски адрес гр .Павел баня, ул.“Втора“ № 1.  п.к. 6155

адрес на електронна поща   [email protected]

 

 

РСПБЗН ММИ
Главен инспектор Иван Стойков Иванов – Началник РСПБЗН ММИ - приемно време (вторник 10-12 ч.) тел. 0417 83304, 041783305
административен пощенски адрес  град Раднево, ул. Валентина Терешкова 1

 

РСПБЗН ТЕЦ 2
Главен инспектор Димитър Петков Димитров – Началник РСПБЗН ТЕЦ 2  - приемно време (вторник от 10-12 ч) тел. 042 662 007, 042 662206
административен пощенски адрес с. Ковачево, 6265, област Стара Загора ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

 

РСПБЗН ТЕЦ 3
Главен инспектор Минчо Савов Петков – Началник РСПБЗН ТЕЦ 3 - приемно време (вторник от 10 до 11 ч.) тел. 042 663 450
административен пощенски адрес  с.Медникарово, КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3