МВР

ОД Стара Загора

 

Районно управление - Раднево

адрес: гр.Раднево, ул."23 септември" № 4

За спешни повиквания - тел.112
тел. централа : (0417) 822 12; 823 12
email: [email protected]

Приемно време на началник РУ: вторник 14:00 - 16:00 ч.
тел.: 0417/82212 220; 0417/82626

началник група "Криминална полиция": тел.: 0417/82212 221;
началник група "Охранителна полиция", тел.: 0417/82212 234;
инспектор "Детска педагогическа стая": тел.: 0417/82212 259;
"Контрол над общоопасните средства", тел.: 0417/82212 235;
Деловодство, тел.: 0417/82212 257;
Приемна, тел.: 0417/82212 209;

Приемно време на звено "Контрол на общоопасните средства"
от понеделник до петък от 08:30 ч. до 17:30 ч.