МВР

ОД Стара Загора

 

Ръководство

Директор на Регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението»

Стоян Пенев Колев

адрес: гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" №83
За спешни повиквания - тел.112
тел/факс. (042) 665 509
автоматична тел. централа: (042) 665 297

  

Приемно време на Директор РД ПБЗН: вторник 10.00 - 12.00 ч.