МВР

ОД Стара Загора

 

За областта

С площ от около 5 151  кв.км. Старозагорска област е сред шестте най-големи области в страната.

В областта са обособени 11 общини (Братя Даскалови, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан, Гурково и Николаево), на които са разположени 205 населени места - 11 града и 195 села с общо население около 333 265 жители, две трети от които живеят в градовете и е на пето място по брой население. Гъстотата на населението е над средната за страната.

Поради централното местоположение на областта, през нея преминават основни пътни артерии:: първокласните пътища:  І-6 /София-Бургас/, І-5/ Русе-Хасково/, ж.п.линии - София-Карлово-Бургас, София-Пловдив-Бургас и Русе-Подкова. Тук се пресичат и бъдещите трасета на еврокоридорите №4 , №8 и №9, които ще преминават през територията на Република България. Дължината на пътната мрежа е 1 763 км, а на уличната - повече от 6 000 км. 

Над 11 000 фирми извършват активна стопанска дейност на територията на областта, като основните отрасли са: въгледобив и енергетика, търговия, преработваща промишленост, строителство, транспорт, тнуризъм и услуги. Равнището на безработица е под средното за страната. Една пета от заетите са с висше образование.

Град Стара Загора е административен, стопански и културен център на областта. В него живеят постоянно около 165 хиляди души. Възникнал шест хиляди години преди новата ера, населяван от траки и римляни, славяни и прабългари, възкръсвал няколкократно след опустошителни разрушения и опожарявания, Стара Загора се нарежда сред най-древните европейски градове. Жалони на над осем хилядната му история са неговите имена - Берое, Августа Траяна, Верея, Иринополис, Боруй, Ески Заара, Железник и днешното - Стара Загора.