МВР

ОД Стара Загора

 

Вътрешни правила по закона за обществените поръчки

 

 

заповед

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОДМВР-Стара Загора