МВР

ОД Стара Загора

 


РАЙОННИ СЛУЖБИ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО " (РСПБЗН)

 


РСПБЗН СТАРА ЗАГОРА

Главен инспектор Антон Петров Колев – Началник РСПБЗН Стара Загора
приемно време  вторник  10.00 - 12.00 ч.,  тел.: 042 665 544
административен пощенски адрес:  гр. Стара Загора, ул."Свети Княз Борис I" № 83, ПК 6000
адрес на електронна поща:  [email protected]

 

 
РСПБЗН ЧИРПАН
Главен инспектор Николай Стефанов  Стефанов – Началник РСПБЗН Чирпан
приемно време вторник 10.00 - 12.00 ч.,  тел.,  0416 92252
административен пощенски адрес:  гр. Чирпан, ул. "Д-р Петър Генов" №14, ПК 6200
адрес на електронна поща: 
 [email protected]

 
РСПБЗН КАЗАНЛЪК
Главен инспектор Станимир Рашев Тончев – Началник РСПБЗН Казанлък 
приемно време вторник  10.00 - 12.00 ч., тел., 0431 62927
административен пощенски адрес:  гр. Казанлък, ул. "Старозагорска" № 22, ПК 6100
адрес на електронна поща:  [email protected]

 

РСПБЗН Гълъбово
Главен инспектор Мартин Златев Стефанов – Началник РСПБЗН Гълъбово 
приемно време вторник  10.00 - 12.00 ч.,  тел.: 041860220
административен пощенски адрес:  гр. Гълъбово ул." Майор Димитър Куманов" №  ПК 6280
адрес на електронна поща: [email protected]

 

РСПБЗН Раднево
Главен инспектор Минко Георгиев Казаков –  Началник РСПБЗН Раднево
приемно време  вторник  10.00 - 12.00 ч.,  тел., 0417/ 8-25-47.
административен пощенски адрес:  гр. Раднево , ул. „Валентина Терешкова“ №1, ПК 6260
адрес на електронна поща:  

 

РСПБЗН Опан
Главен инспектор Милен Иванов Марков – Началник РСПБЗН Опан 
приемно време вторник  10.00  - 12.00 ч., тел., 0894320006
административен пощенски адрес:  с. Опан, област Стара Загора,  ПК 6078
адрес на електронна поща:  [email protected]

 

РСПБЗН Гурково
Главен инспектор Митко Стайков Димитров – Началник РСПБЗН Гурково
приемно време вторник 10.00 - 12.00 ч.,  тел.:043312035
административен пощенски адрес:  гр. Гурково, ул. "Първи Май" № 1А, ПК  6199
адрес на електронна поща:  [email protected]

 

РСПБЗН Павел Баня
Главен инспектор Минчо Станев Минев – Началник РСПБЗН Павел Баня
приемно време вторник  10.00 - 12.00 ч., тел.: 04361 3262
административен пощенски адрес:  гр. Павел баня, ул. "Втора'' № 1  ПК 6155
адрес на електронна поща:  [email protected]

 

РСПБЗН ММИ
Главен инспектор Иван Стойков Иванов – Началник РСПБЗН ММИ
приемно време вторник 10.00 - 12.00 ч., тел.: 0417 83304, 041783305
административен пощенски адрес:  гр. Раднево, ул. "Валентина Терешкова" № 1

 

РСПБЗН ТЕЦ 2
Главен инспектор Димитър Петков Димитров – Началник РСПБЗН ТЕЦ 2 
приемно време вторник  10.00 - 12.00 ч.,  тел.: 042 662 007, 042 662206
административен пощенски адрес:  с. Ковачево, 6265, обл. Стара Загора ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2
адрес на електронна поща: [email protected]

 

РСПБЗН ТЕЦ 3
Главен инспектор Минчо Савов Петков – Началник РСПБЗН ТЕЦ 3 
приемно време вторник  10.00 - 12.00 ч.,  тел.: 042 663 450
административен пощенски адрес:  с.Медникарово, обл. Стара Загора
КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3
адрес на електронна поща: [email protected]