МВР

ОД Стара Загора

 

Заповед № 349з-667-28.02.2017г.

01 мар 2017

Приемане на вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция на МВР-Стара Загора

Заповед утвърждаване вътрешни правила

 23 май 2017 | 17:24