МВР

ОД Стара Загора

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на ОДМВР – Стара Загора, относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на общ.поръчки и за контрол изпълнението на сключените договори 2011

07 апр 2016

по чл. 22г от Закона за обществените поръчки за поддържането на профила на купувача и реда, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача

Вътрешни правила на ОДМВР – Стара Загора, относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на общ.поръчки и за контрол изпълнението на сключените договори 2011.doc

 23 май 2017 | 17:24