МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - СВИЩОВ

гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий" № 2, тел. 0631 / 665 520, e-mail: [email protected]

 

 

РСПБЗН - Свищов обслужва община Свищов с територия 623 кв.км. и население 49 500 жители. В общината има 1 град и 15 села.

 

 

Началник: гл.инспектор СВЕТЛИН МИХАЙЛОВ

Приемен ден:  четвъртък  14:00 - 16:00 ч.