МВР

ОД Велико Търново

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост