МВР

ОД Велико Търново

 

Статистически данни

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
 

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
 

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.


Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

 

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

 

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

 

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.

 

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г.

 

Статистика ОДМВР Велико Търново за периода от 01.01.2014 г. до 31.08.2014 г.