МВР

ОД Велико Търново

 

Началник на отдел "Разследване"

Комисар  ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ШОМОВ

Главен разследващ полицай - Началник на отдел "Разследване"