МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ЕЛЕНА

гр. Елена, ул. "Робоска" № 2А, тел. 06151 / 662-767, e-mail: [email protected]

 

 

РСПБЗН - Елена обслужва общини Елена и Златарица.

 

 

Началник: гл.инспектор ЦВЕТАН ПЕНЧЕВ

 

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.