МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ЕЛЕНА

 

 

РСПБЗН - Елена обслужва общини Елена и Златарица.

 

 

Началник: гл.инспектор ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ

 

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

Телефон за контакт: 06151/64 21

Административен пощенски адрес: в гр. Елена, ПК 5070, ул. „Кокиче“ № 1

Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]