МВР

ОД Велико Търново

 

УКАЗАТЕЛ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ОДМВР - Велико Търново

адрес: гр. В. Търново , ул. "Бачо Киро" № 7

централа: 062 / 662-662 , факс: 062 / 662-233

Пресцентър: 062 / 662-281

E-mail: [email protected]

Web: www.veliko-tarnovo.mvr.bg

Сигнали за корупция на служители на МВР: 02 / 982 22 22

 

Сектор "Пътна полиция" - ОД МВР

адрес: гр. В. Търново, ул. "Беляковско шосе" № 4

тел.: 062 / 662-023 , факс: 062 / 662-022

Регистрация МПС - 062 / 662-006

Квалификация (СУМПС) - 062 / 662-002 , 662-003

Административно-наказателна дейност - 062 / 662032, 662-021

 

Група "Български документи за самоличност: - ОД МВР

адрес: гр. В. Търново, ул. "Беляковско шосе" № 4

тел.: 062 / 662-051

Справки за документи - 062 / 662-060

 

Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни

адрес: гр. Г.Оряховица, ул. "Гладстон" № 2 

тел.: 0618 / 64-139

 

Районно управление - Велико Търново

адрес: гр. В. Търново, ул. "Бачо Киро" № 7

тел.: 062 / 620-151

 

Районно управление - Горна Оряховица

адрес: гр. Г.Оряховица, ул. "Отец Паисий" № 23

тел.: 0618 / 60-040 , 60-041

 

Районно управление - Елена

адрес: гр. Елена, ул. "Ил.Макариополски" № 40

тел.: 06151 / 61-57 , 61-77

 

Районно управление - Павликени

адрес: гр. Павликени, ул. "Панайот Венков" № 4

тел.: 0610 / 53-501 , 53-502

 

Районно управление - Полски Тръмбеш

адрес: гр. П.Тръмбеш, ул. "Търговска" № 77

тел.: 06141 / 69-31 , 50-33

 

Районно управление - Свищов

адрес: гр. Свищов, ул. "Ал.Константинов" № 12

тел.: 0631 / 60166, 0631 / 42999

 

Районно управление - Стражица

адрес: гр. Стражица, ул. "Дончо Узунов" № 12

тел.: 06161 / 20-02 , 25-01

 

* * *

 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27, п.к. 5000
Тел: 062/662-221, факс 062/662-129
e-mail: [email protected]
Директор: комисар Красимир Кръстев

Сектор „Административен“ към РДПБЗН Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27,
Тел: 062/662-125, факс 062/662-129
Началник: Живка Горанова

Сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към РДПБЗН Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27
Тел: 062/662-221, факс 062/662-129
Началник: главен инспектор Станко Лазов

Група „Оперативен център“ към сектор ПГСД в РДПБЗН Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2
Тел:062 / 653 112, 062 / 633 112 

Сектор „Превантивна и контролна дейност“ към РДПБЗН Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Опълченска“  № 75,
Тел: 062/662-221, факс 062/662-129
Началник: главен инспектор Николай Александров

Група „Превантивен контрол и превантивна дейност“ към сектор ПКД в РДПБЗН Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Опълченска“  № 75
Тел: 062/662-221, факс 062/662-129
Началник: старши инспектор Тихомир Петков

Сектор „Специализирани оперативни дейност“ към РДПБЗН Велико Търново
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „св. Княз Борис І“ № 78А
Тел: 0618 / 60535
Началник: главен инспектор Стефан Личев

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27
Тел: 062/662-320, факс 062/662-133
Началник: главен инспектор Пламен Иванов

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Стоил войвода“ № 3
Тел: 0618 / 60064
Началник: главен инспектор Георги Тодоров

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Свищов
Адрес: гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2
Тел: 0631 / 60160
Началник: главен инспектор Светлин Михайлов

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Павликени
Адрес: гр. Павликени, ул. „Филип Тотю“ № 4
Тел: 0610 / 53077
Началник: главен инспектор Ваньо Джамбазов

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Полски Тръмбеш
Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Ал. Стамболийски“ № 15
Тел: 06141 / 5045
Началник: главен инспектор Илиян Илиев

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стражица
Адрес: гр. Стражица, ул. „Цар Симеон“ № 26
Тел: 06161 / 2560
Началник: главен инспектор Светослав Йорданов

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Елена
Адрес: гр. Елена, ул. „Кокиче“ № 1А
Тел: 06151 / 6421
Началник: главен инспектор Цветан Пенчев

 

* * *

 

Териториално звено "Миграция" - към ГД "ГП"

адрес: гр. В. Търново, ул. "Беляковско шосе" № 4

тел.: 062 / 662-084

 

* * *

 

Зонално жандармерийско управление - Горна Оряховица

адрес: гр. Г.Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 104

тел.: 0618 / 64890

 

* * *

 

ГКПП - Летище Г.Оряховица

тел.: 0618 / 61624

 

* * *

 

ГКПП - Пристанище Свищов

тел.: 0631 / 60164

 

ГПУ - Свищов

тел.:  0631/60199