МВР

ОД Велико Търново

 

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

krasimirkrastev 

 

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

 

Роден на 15.12.1976 г. в гр. Велико Търново.

Висше образование завършва през 2001 г. във ВИПОНД-МВР град София с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по специалността "Пожарна и аварийна безопасност". През 2004 г. завършва образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалността "Пожарна и аварийна безопасност" в Академия на МВР.

Назначен е в системата на МВР от 01.10.2001 г. на длъжност "Инструктор I степен" в група ДПК, РСПАБ гр. Г. Оряховица при РДВР - В. Търново.

Последователно е заемал следните длъжности:

- Инструктор I ст. - началник ДС в РСПАБ - В.Търново от 15.04.2002 г.;

- Инструктор II ст. - началник ДС, в РСПАБ - В.Търново от 01.11.2003 г.;

- Инструктор II ст., група "Пожарогасене" в РЗПАБ от 01.02.2004 г.;

- Инспектор, група "Пожарогасене" РЗПАБ от 01.11.2005 г.;

- Инструктор V ст. в сектор ПГ, АСД и ЗН, ОДПБЗН-В. Търново от 01.09.2006 г.;

- Инструктор IV ст., сектор ПГ, АСД и ЗН, ОДПБЗН-В.Т-во от 12.02.08 г.;

- Инструктор IV ст., ПГ и АСД, ПБС-Център, ОДМВР-В.Търново от 15.05.2010 г.;

- Инструктор IV ст. в сектор ПГ и АСД, ОУПБЗН-В.Търново при ГДПБЗН - МВР от 01.03.2011 г.;

- ВНД началник сектор ПГ и СД в ОУПБЗН В. Търново от м. август 2011 г.;

- Началник сектор ПГ и СД в ОУПБЗН В. Търново от м. февруари 2012 г.;

На 19.10.2016 г. е назначен на длъжността Директор на РДПБЗН Велико Търново.

 

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

Телефон за контакт: 062/662221

Административен пощенски адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Никола Габровски” № 27

Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]

Система за сигурно електронно връчване: http://edelivery.egov.bg