МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ

гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов" № 5, тел. 0631 / 60 166, е-mail адрес: [email protected], [email protected]

 

Районно управление - Свищов обслужва община Свищов с територия 623 кв.км. и население към 01.02.2011 г. - 42 734 жители. В общината има 1 град и 15 села.

 

 

Началник: МОМЧИЛ ЗЛАТЕВ ИВАНОВ

Приемен ден:  четвъртък  14:00 - 16:00 ч.

 

 

Полицейски инспектори