МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - СВИЩОВ

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

I Район - Включва северозападната територия на гр. Свищов с граници: Западна промишлена зона, ул. ”Отец Паисий” (четните номера), ул. ”Дунав”, ул. ”Проф. Димитър Бъров” (нечетните номера), ул. „Христаки Павлович“ (четните номера), пл. ”Свобода” (нечетните номера), ул. ”Цар Освободител” (нечетните номера до №27), ул. ”Алеко Константинов” (четните номера), ул. ”П. Р. Славейков”, ул. ”Климент Охридски” и местностите “Голо бърдо”, “Лозарски кладенец”, “Шумата”, “Пирамидите”, “Царева нива” и “Шатрата”.

ИЗГРАДЕНИ СА ДВА МИКРОРАЙОНА:

І-ВИ МИКРОРАЙОН: включва част от територията на гр. Свищов с граници: площад “Велишана” и ул. ”Ал. Константинов” (четните номера от №28 в посока запад), ул. ”П. Р. Славейков”, ул. ”Св. св. Кирил и Методий”, ул. ”Климент Охридски” и ул. ”Авксенти Велешки” (нечетните номера).

ІІ-РИ МИКРОРАЙОН: включва част от територията на гр. Свищов с граници: ул.”Ал. Константинов” (нечетните номера от №2 до №26), ул.”Авксенти Велешки” (четните номера), ул. ”Проф. Димитър Бъров” (нечетните номера), ул. „Христаки Павлович“ (четните номера), пл. ”Свобода” (нечетните номера), ул. ”Цар Освободител” (нечетните номера от №1 до №27) и местностите “Голо бърдо”, “Лозарски кладенец”, “Шумата”, “Пирамидите”, “Царева нива” и “Шатрата”.

  

II Район - Включва югозападната територия на гр. Свищов с граници: ул. ”Отец Паисий” (нечетните номера), ул. ”Алеко Константинов” (нечетните номера), ул. ”Цар Освободител” (четните номера до №96), ул. ”Никола Петков” (нечетните номера), ул. „Люлин“ (четните номера) и местностите –  “Вратника”, “Гледката”, “Акациите”, “Пирамидата”, “Равнец”, “Сърнена гора”, “Бръчков геран”, ”Войводска чешма”, “Краище” и “Кавак  дюзлю”.

III Район - Включва североизточната територия на гр. Свищов с граници: ул. ”Проф. Димитър Бъров” (четните номера), ул. ”Христаки Павлович” (нечетните номера), ул. ”Трети Март” (нечетните номера), Студентски град”, ул. ”33-ти Свищ.полк”, ул. ”Градево”, ул. ”Мир”, ул. ”Г.Матев”, ул. ”Здравец”,  ул. ”Нове”, вилната зона в посока север от път ІІІ-407 и местностите – “Стъклен”, “Фара”, “Вардим”, “Гаргалъка”, “Драчево бърдо”, “Калището”, “Острите могили”, “Варник”, “Данова чешма”, “Карамански дол”, “Дядо Петкова чешма”, “Воденицата”, “Павлолията” и “Тотева чешма”.

ИЗГРАДЕНИ СА ТРИ МИКРОРАЙОНА

І-ВИ МИКРОРАЙОН: включва част от територията на гр. Свищов с граници: ул. ”Христаки Павлович” (нечетните номера), ул. ”Трети Март” (нечетните номера), ул. ”33-ти Свищовски полк” (до №106), ул. ”Здравец” (нечетните номера).

ІІ-РИ МИКРОРАЙОН: включва част от територията на гр. Свищов с граници: „33-ти Свищовски полк“ (в посока изток от №108), ул. ”Здравец” (четните номера), ул. ”Стоян Ников”, ул. ”Студентски град”, вилната зона в посока север от път ІІІ-407 и местностите – “Стъклен”, “Фара”, “Вардим”, “Гаргалъка”, “Драчево бърдо”, “Калището”, “Острите могили”, “Варник”, “Данова чешма”, “Карамански дол”, “Дядо Петкова чешма”, “Воденицата”, “Павлолията” и “Тотева чешма”.

ІІІ-ТИ МИКРОРАЙОН: включва част от територията на гр. Свищов с граници: ул. ”Проф. Димитър Бъров” (четните номера), ул. ”33-ти Свищ.полк” (нечетните номера), ул. „Подп. В. Манолов“, ул. „Полк. Н. Иванов“, ул. „Битоля“, ул.“Райчо Николов“, местностите „Паметниците“, „Текир дере“ и „Чаморлука“.

IV Район - Включва югоизточната територия на гр. Свищов с граници: ул.”Люлин” (нечетните номера), ул.”Никола Петков” (четните номера), ул.”Трети Март” (четните номера), вилната зона в посока юг от път ІІІ-407 и местностите – “Люляците”, “Трите бряста”, “Манастирски трап”, “Новата острица”, “Острица” и “Куиговец”. 

V РАЙОН - Районът включва  с. Ореш, с. Вардим, с. Царевец, с. Совата, с. Хаджидимитрово и прилежащите им землища.

ИЗГРАДЕНИ СА ТРИ МИКРОРАЙОНА

I-ВИ МИКРОРАЙОН: включва територията на село Ореш и землището на същото.

II-РИ МИКРОРАЙОН: включва територията на село Вардим и землището на същото.

III- ТИ МИКРОРАЙОН:включва територията на село Царевец, село Совата, село Хаджидимитрово и землищата на същите.

VI РАЙОН УЧАСТЪК - ОВЧА МОГИЛА

Включва територията на с. Козловец, с. Алеково, с. Александрово, с. Горна Студена, с. Българско Сливово, с. Драгомирово, с. Морава, с. Деляновци, с. Овча могила, с. Червена и прилежащите им землища.


ИЗГРАДЕНИ СА ЧЕТИРИ МИКРОРАЙОНА


І-ВИ МИКРОРАЙОН: включва територията на село Козловец, село Алеково и землищата на същите.

ІІ-РИ МИКРОРАЙОН: включва територията на село Горна Студена, село Александрово и землищата на същите.

ІІІ-ТИ МИКРОРАЙОН: включва територията на село Морава, село Деляновци, село Драгомирово и землищата на същите.

ІV-ТИ МИКРОРАЙОН: включва територията на село Овча могила, село Червена, село Българско Сливово и землищата на същите.