МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ

III  РАЙОН

 

Приемна: гр.Свищов, ул."Ал.Константинов” №5, сградата на РУ, ет.2, стая № 31 тел. 0631/60166, вътр. 63542

 

ПИ Ивайло Петрушев                            Вторник          – 14:00 ч. – 16:00 ч.

Моб.тел.: 0888 877901                          Четвъртък      – 09:00 ч. – 11:00 ч.

 

Приемна: гр.Свищов, ул."Ал.Константинов” №5, сградата на РУ, ет.2, стая № 29 тел. 0631/60166, вътр. 63561

 

Мл.ПИ Христо Белчев                            Сряда             - 15:00 ч. - 17:00 ч.

Моб.тел: 0885 595322                            Петък             - 10:00 ч. - 12:00 ч.