МВР

ОД Велико Търново

 

Районни управления "Полиция"

 
ГРАФИК

1. Село Асеново – 10.00 ч. на 12.02.2013 г.
2. Село Мирово – 09.00 ч. на 15.02.2013 г.
3. Село Ново Градище – 11.00 ч. на 15.02.2013 г.
4. Село Кавлак и с.Любенци – 13.00 ч. на 15.02.2013 г.
5. Село Кесарево – 10.00 ч. на 12.02.2013 г.
6. Село Теменуга – 09.00 ч. на 13.02.2013 г.
7. Село Водно – 11.00 ч. на 13.02.2013 г.
8. Село Железарци – 09.00 ч. на 21.02.2013 г.
9. Село Бряговица – 14.00 ч. на 11.02.2013 г.
10.  Село Царски Извор – 10.00 ч. на 11.02.2013 г.
11.  Село Горски Сеновец – 10.00 ч. на 22.02.2013 г.
12.  Село Сушица – 10.00 ч. на 27.02.2013 г.
13.  Село Лозен – 10.00 ч. на 20.02.2013 г.
14.  Село Виноград – 10.00 ч. на 21.02.2013 г.
15.  Село Камен – 10.00 ч. на 04.03.2013 г.
16.  Село Нова Върбовка – 10.00 ч. на 05.03.2013 г.
17.  Село Николаево – 10.00 ч. на 26.02.2013 г.
18.  Село Благоево – 09.00 ч. на 13.02.2013 г.
19.  Село Владислав – 11.00 ч. на 13.02.2013 г.
20.  Село Балканци -  13.00 ч. на 13.02.2013 г.
21.  Град Стражица – 11.00 ч. на 28.02.2013 г.