МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - СТРАЖИЦА

гр. Стражица, ул. "Цар Симеон" № 26, тел. 06161 / 662-920, e-mail: [email protected]

 

 

РС "ПБЗН" - Стражица обслужва община Стражица с територия 524 кв.км. и население 20 000 жители.

 

 

ВПД Началник: гл.инспектор СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.