МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ПАВЛИКЕНИ

гр. Павликени, ул. "Филип Тотю" № 4, тел. 0610 / 663-620, e-mail: [email protected]

 

 

РСПБЗН - Павликени обслужва общини Павликени и Сухиндол с територия 740 кв.км. и население 37 350 жители.

 

 

Началник: гл.инспектор ВАНЬО ЙОРДАНОВ ДЖАМБАЗОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.