МВР

ОД Велико Търново

 

За областта

Великотърновска област се намира в Централна Северна България, с  площ от 4 661, 6 кв. км. и население към 01.02.2011 г. - 258 494 жители.
 Областта включва 10 общини - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол. Характеризира се с богато културно-историческо наследство, което определя отличните възможности за културен туризъм. В региона има и множество малки, запазили самобитния си облик селца, като Леденик, Арбанаси и др., в които има развит културен и селски туризъм. Тук има над 140 паметника на културата с национално значение, които са 15% от всички в страната. 67% от тях са разположени в община Велико Търново.
В областта работят 3 университета като ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” е вторият по големина университет в България. В Университета се обучават студенти по хуманитарни, икономически специалности и информационни технологии. Във Велико Търново се намира и Националният военен университет “Васил Левски”. В гр. Свищов се намира Стопанска Академия “Д.А. Ценов” – висше учебно заведение с изключителни традиции в подготовката на кадри с висше икономическо образование.
Географското разположение на област Велико Търново в Централна Северна България я прави кръстопът на важни транспортни артерии - национални и международни.