МВР

ОД Велико Търново

 

К О С - Прием на граждани в сградата на ОДМВР Велико Търново и обособените за целта места в РУ по въпроси, свързани с прилагането на ЗОБВВПИ

ОДМВР Велико Търново


     Полицейски инспектор /КОС/ в сектор ООРТП, отдел ОП при ОДМВР – В. Търново в основната сграда на ОДМВР – В. Търново в помещението за прием на граждани, всеки петък от 10.00 часа до 12.00 часа, тел. 62237.


РУ Велико Търново


     Младши полицейски инспектори /КОС/ в РУ – В. Търново във фоайето след входа вляво за помещенията, обособени за обслужване на граждани, находящо се в гр. В. Търново, ул. „Бачо Киро” № 7, тел. 62313/ 62314.
     - понеделник  от 13.30 часа до 17.30 часа;
     - вторник от 08.30 часа до 12.00 часа;
     - четвъртък от 13.00 часа до 17.30 часа.


РУ Горна Оряховица


     Младши полицейски инспектор /КОС/ в РУ – Г. Оряховица в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУ – Г. Оряховица, ул. „Отец Паисий” №23, тел. 63313.
     - понеделник от 10.00 часа до 12.00 часа / от 14.00 часа до 16.00 часа;
     - сряда от 13.30 часа до 17.30 часа;
     - петък от 08.30 часа до 12.30 часа.


РУ Свищов


     Младши полицейски инспектор /КОС/ в РУ – Свищов в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУ – Свищов, ул. „Ал. Константинов”5, ет. 1, стая № 3, тел. 63513.
     - вторник от 10.00 часа до 12.00 часа / от 14.00 часа до 16.00 часа;
     - сряда от 10.00 часа до 12.00 часа / от 13.00 часа до 15.00 часа;
     - четвъртък от 08.30 часа до 10.30 часа / от 15.30 часа до 17.30 часа.

  
РУ Павликени


     Младши полицейски инспектор /КОС/ в РУ – Павликени в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУ – Павликени, ул.” Панайот Венков” № 4, тел. 63613.
     - понеделник от 10.00 часа до 12.00 часа / от 13.30 часа до 15.30 часа;
     - вторник от 09.00 часа до 11.00 часа / от 13.00 часа до 15.00 часа;
     - петък от 09.00 часа до 12.00 часа / от 13.00 часа до 14.00 часа.


РУ П.Тръмбеш


     Младши полицейски инспектор /КОС/ в РУ – П. Тръмбеш в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУ – П. Тръмбеш, ет. 1, стая № 2, тел. 62813.
     - понеделник от 13.30 часа до 17.30 часа;
     - вторник от 10.00 часа до 12.00 часа;
     - сряда от 09.00 часа до 11.00 часа / от 13.00 часа до 15.00 часа;
     - четвъртък от 15.30 часа до 17.30 часа.
     - петък от 10.00 часа до 12.00 часа.


РУ Елена


     Младши полицейски инспектор /КОС/ в РУ – Елена в помещението за прием на граждани, намиращо се на ул.”Ил. Макариополски” №40 – втори етаж на спомагателна сграда в двора на РУ – Елена, тел. 63813.
     - вторник от 08.00 часа до 12.00 часа;
     - сряда от 13.30 часа до 17.30 часа;
     - петък от 08.30 часа до 12.30 часа.
     За община Златарица в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на УП – Златарица, ул. „Стефан Попстоянов” № 3 – втори етаж.
     - Всяка втора и четвърта сряда от месеца от 08.30 часа до 12.00 часа.


РУ Стражица


     Младши полицейски инспектор /КОС/ в РУ – Стражица в помещението за прием на граждани, намиращо се в сградата на РУ – Стражица, ул. „Д. Узунов”, № 12, ет. 2, тел. 62923.
     - понеделник от 13.30 часа до 17.30 часа;
     - вторник от 08.30 часа до 12.00 часа;
     - четвъртък от 13.00 часа до 17.30 часа.