МВР

ОД Велико Търново

 

Обща структура

 

В структурата на ОД на МВР - Велико Търново са обособени:

 

На територията на областта функционират и други структури на МВР: