МВР

ОД Велико Търново

 

Началник отдел "Охранителна полиция"

     

Комисар Стефан Стоянов Николов

Началник на отдел "Охранителна полиция"

 

 

Роден през 1962 г. в град Лясковец.

 

През 1987 г. завършва Технически университет - Русе.

През 2007 г. завършва ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, специалност „Право”.

 

Професионална кариера:

- от 1990 г. - районен инспектор в РПУ - Г.Оряховица;

- 1991-1992 - автоконтрольор в РПУ - Г.Оряховица;

- 1992-1996 - инспектор "Пътна полиция" в РПУ - Г.Оряховица

- 1996–2004 г. – началник група „Охрана на обществения ред” при РПУ – Г.Оряховица;

- 2004–2007 г. - началник сектор „Охрана на обществения ред” при РПУ – Г.Оряховица;

- 2007–2014 г. - началник сектор „Охрана на обществения ред” при ОДМВР – В.Търново;

- от 2014 г. - ВНД началник отдел "Охранителна полиция" при ОДМВР - В.ТЪрново;

- м.VIII-м.XI.2014 г. - ВПД Директор ОДМВР - В.Търново;

- от 19.01.2015 г. - ВПД началник отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР – В. Търново.

- от 20.05.2015 г.  - началник отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР – В. Търново.

 

Многократно е награждаван за съществен принос при изпълнение на служебните си задължения.

 

Женен с две деца.