МВР

ОД Велико Търново

 

Отдел "охранителна полиция"

Охранителна и контролна структура за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, който извършва дейности по:

  • Опазване на обществения ред;
  • Защита и охрана на стратегически и особено важни обекти;
  • Осигуряване на сигурността при провеждане на мероприятия;
  • Контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия;
  • Разрешение и контрол за ползване на общоопасни средства;
  • Разрешение и контрол за извършване на охранителна дейност;
  • Конвоиране на лица в страната и в чужбина;
  • Ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите на съответните звена в РУП.

Началник отдел

Звена:

  • Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"
  • Сектор "Пътна полиция"

В структурата на сектор "ООР и ТП" е включен "Конвой" - гр. Г.Оряховица.