МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННИ СЛУЖБИ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

          В структурата на ОУПБЗН - Велико Търново са включени 7 Районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението":

 

          РСПБЗН - Велико Търново

          РСПБЗН - Горна Оряховица

          РСПБЗН - Елена

          РСПБЗН - Павликени

          РСПБЗН - Полски Тръмбеш

          РСПБЗН - Свищов

          РСПБЗН - Стражица