МВР

ОД Велико Търново

 

Административни услуги

- Списък с административните услуги, предоставяни от РДПБЗН - Велико Търново (BG)

- Списък с административните услуги, предоставяни от РДПБЗН - Велико Търново (ENG)


- Анкетна карта

- Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - Велико Търново

- Образци

- Благодарствено писмо от Кмета на гр.Бяла черква

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката:
РДПБЗН - Велико Търново, Сектор „Административен“
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 27
Адрес на електронна поща: [email protected]
Телефон за връзка: 062/662221
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 часа до 17:30 часа, всеки работен ден.
Начин на плащане: По банков път.
IBAN: BG22UBBS80023112524610
Обединена българска банка АД, клон Велико Търново
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected]

Regional Directorate of Fire Safety and Civil Protection - Veliko Tarnovo
Address: reg. Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo Municipality, Veliko Tarnovo,
Dialing code: 062
Contact phone: 062/662221
E-mail: [email protected]
Working hours: Standard working hours: 08:30 to 17:30
The standard working time for the civil servants in MoI is 8 hours per day and 40 hours per week, in a 5-day working week.
Service payment: By a bank transfer.
IBAN: BG22UBBS80023112524610