МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

гр. Г.Оряховица, ул. "Стоил войвода" № 3, тел. 0618 / 663 497, e-mail: [email protected]

 

 

РСПБЗН - Г.Оряховица обслужва общини Г.Оряховица и Лясковец. Населението на общините е 76 000 жители. В района има 3 града и 17 села.

 

 

Началник: гл.инспектор ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.