МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. В.Търново, ул. "Никола Габровски" № 27, Тел: 062/662-320, факс 062/662-133, e-mail: [email protected]

 

 

РСПБЗН - Велико Търново обслужва община Велико Търново с население около 89 000 жители.

 

 

Началник: гл.инспектор ПЛАМЕН НИКОЛОВ ИВАНОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.