МВР

ОД Велико Търново

 

Отдел "криминална полиция"

Отдел "Криминална полиция" 4 оперативни звена, осъществяващи оперативно-издирвателна, превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност.

 

Зам.директор и началник отдел "Криминална полиция"

 

Звена:

  • Сектор "Противодействие на криминалната престъпност"
  • Сектор "Противодействие на икономическата престъпност"
  • Сектор "Базова научно-техническа лаборатория"
  • Група "Оперативен анализ"

В структурата на сектор "ПКП" е включен "Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни" - гр. Г.Оряховица