МВР

ОД Ямбол

 

Ако ще отсъствате от дома

    Ако възнамерявате да отсъствате от дома си по време на празниците, вземете мерки да предпазите жилището и ценните си вещи от престъпни посегателства.

  • Не съобщавайте на много хора, че ще отсъствате от дома си по време на празниците. Предупредете и децата си да не правят това.
  • Ако ще отсъствате няколко дни, не забравяйте да проверите дали всички врати и прозорци са затворени и помолете съседи да наглеждат дома Ви.
  • В никакъв случай не оставяйте в дома си големи суми пари. Семейните ценности и скъпи вещи можете да оставите на съхранение при свои близки или надеждни познати.